Everuts

Everuts,一個新創嘅跨地域社交網購平台,只要簡單一隻手指就輕鬆買到世界另一面嘅心頭好,但凡陽光下嘅產品,我哋嘅國際搜羅小隊都幫你「捕捉」到港!準備好迎接你嘅全新購物伙伴!